آخرین اخبار

اهداف طرح: سهیم شدن در مستندسازی، نشر و اشاعه آثار و برکات راهپیمایی اربعین ۱۴۴۱ ه.ق معرفی فعالیت‌های فرهنگی متناسب با رویداد اربعین و نقش مدرسان و اساتید دانشگاه‌ و جذب حداکثری ایشان به تصویر کشیدن زیبایی‌های وحدت امت اسلامی